Psykoterapicentrum

Välkommen!

Psykoterapicentrum är en privat psykoterapimottagning där flera psykoterapeuter är verksamma.

Vår idé är att tillsammans kunna erbjuda flera olika psykoterapeutiska behandlingsmetoder, bland annat med psykodynamisk, kognitiv och affektiv inriktning, utifrån det behov som just Du har.

Vi erbjuder förutom individuell psykoterapi också behandlande samtal med par eller familjer.

Samtalen kan vara av konsulterande karaktär (ofta kortare kontakter) eller mer genomgripande som psykoterapi.Vi arbetar med vägledning eller handledning för arbetsgrupper och organisationer. Vi erbjuder och skräddarsyr utbildningar efter behov.

Tillsammans har vi ett mycket brett nätverk inom behandlingsfältet och vi kan smidigt förmedla externa kontakter vid behov.

Psykoterapicentrum är beläget på Badhusgatan 1 mitt i Västerås.

Lämna ett svar