Vad är psykoterapi?

Ett psykoterapeutiskt samtal innebär att den person som söker hjälp i psykoterapin (brukar kallas patient, klient eller konfident) tillsammans med psykoterapeuten försöker närma sig den situation eller omständighet som är problematisk för den hjälpsökande.

Psykoterapeuten är mån om att mötet med den hjälpsökande är så autentiskt och genuint som möjligt. Tillsammans närmar sig den hjälpsökande och psykoterapeut de svåra tankar, känslor, beteenden, relationer, situationer etc., som för personen är svåra att hantera eller att förhålla sig till på egen hand.

Det ansvar som faller på den som söker terapin är att bidra med sin närvaro och ambition att försöka tala om svårigheterna och det är psykoterapeutens ansvar är att skapa trygghet i relationen, att också vara hjälpande, stöttande och närvarande  med sin psykoterapeutiska kompetens.

Lämna ett svar