Varför söker man en psykoterapeut?

Det finns lika många anledningar att vilja tala med en oberoende människa som det finns människor.

När man väljer att träffa en professionell utomstående människa att samtala med finns ofta känslan av att ”ha kört fast” eller ”att inte komma vidare på egen hand” med i bilden.

Vanliga anledningar att gå i psykoterapi eller samtalsbehandling kan till exempel vara att man lider av; ångest, oro, stress, depressioner, fobi, trauma, missbruk, relationssvårigheter eller att man vill ha hjälp med konflikthantering.

Många beskriver att man hamnat i ett ”mönster” som känns tvingande eller som inte leder vidare i livet.

Lämna ett svar