Marianne Tuuvas

Jag är legitimerad psykoterapeut med Affektfokuserad och Relationell inriktning. Jag har även utbildning inom KBT.
Jag arbetar också med Neurofeedback.

Ring för förfrågan eller information Tel: 0701 74 95 11.
Du kan även maila mig på mariannetuuvas@gmail.com

Vad är Affektfokuserad och Relationell Psykoterapi?

En grundläggande tanke i affektfokuserad och relationell psykodynamisk psykoterapi är att psykiska symtom som ångest och depression uppkommer när människor inte finner fungerande sätt att hantera sina känslor eller relationer.
En av människans viktigaste drivkrafter är att vara i en relation. Att skapa varaktiga relationer till andra ger oss sammanhang och mening och är nödvändigt för vår överlevnad. Symtomen ses som meningsfulla uttryck för en inre eller yttre konflikt som behöver bearbetas så man kan hitta en mer konstruktiv lösning. När denna lösning uppnåtts kommer symptomen minska eller försvinna.

Vad är KBT?

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till att man mår dåligt.
KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet än på det förflutna.

Tillsammans väljer vi viken terapiform som är den mest optimala för Dig.

Neurofeedback är ett datoriserat träningsprogram med vars hjlp man kan träna och reglera hjärnans mönster till en bättre funktion, fokus och balans.
Det är en säker icke invasiv metod som används bland annat i behandling för barn och vuxna med diagnoser som ADHD, autism eller andra svårigheter som ångest, smärta, sömnproblem mm. Neurofeedback kan vara ett bra komplement till psykoterapi

Lämna ett svar