Markus Erosson

Innehar socionomexamen 1993 och legitimation som psykoterapeut sedan 2010.

Som psykoterapeut har jag en psykodynamisk/analytisk grundutbildning, men också ett fördjupat kunnande inom affektiv relationell psykoterapi. Jag har också vidareutbildat mig bland annat inom områdena sexologi och sociologi. Det innebär att jag i min kliniska yrkesutövning utgår från en bred akademisk kunskapsbas.

Inom mitt kompetensområde arbetar jag företrädelsevis med psykoterapier, konsultationer/samtalsstöd och coaching, men också med utbildning, handledning och utredningar.

Min expertis och mina tjänster är tillgänglig för såväl privatpersoner som för företag.

Kontaktuppgifter:
Psykoterapicentrum
Markus Erosson
Badhusgatan 1
722 15 VÄSTERÅS

Mobiltelefon: 070 – 22 22 514

Mailadress: markus.erosson@mecae.se

Hemsida: www.mecae.se

 

Lämna ett svar